Hva er det vi gjør best!

Våre tjenester og priser

Vi påtar oss
Borettslag og aksjeleilighet
Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Siste årsberetning
Siste årsregnskap
Ligningsoppgave fra forretningsfører
Tidligere takst/salgsoppgave
Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.
Kjøpekontrakt
Fellesutgifter
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Siste årsberetning
Siste årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører
Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)
Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunaleavgifter
Ligningsverdi
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger
Tidligere takst/salgsoppgave
Priser
Priser gjeldende fra 01.01.2013
Leiligheter inntil 100 m2 BTA

Tjeneste                                                                          Inkl. mva


Verditakst og låneverdi for OBOS-leiligheter       fra
                                                                                           kr 4 400,-
Verditakst og låneverdi for over 100 m2                 fra
                                                                                           kr 5 000,-
Boligsalgsrapport                                                         fra
                                                                                           kr 6 900,-


Rekkehus og 1/2 tomannsbolig

Tjeneste                                                                           Inkl. mva

Verdi/lånetakst                                                               fra
                                                                                            kr 4 900,-
Boligsalgsrapport                                                          fra
(tillegg ved flere boenheter, for eksempel hybel) kr 7 800,-

Generelt

Tjeneste                                                                            Inkl. mva.

Større eiendommer og næringsbygg                   Etter avtale
Timesbaserte oppdrag: Timepris                              kr 1 200,-
Leievurderinger                                                            Etter avtale 
Planskisser etter størrelse/avtale                               fra kr 500,-

NB! Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får
10 % rabatt.