Taksering

Norges takseringsforbund

Medlemmer i Norges Takseringsforbund er underlagt strenge krav til kvalitet gjennom de krav som stilles til bakgrunn, takseringsutdannelse og etterutdanning.
Bruker du takstmenn tilsluttet Norges Takseringsforbund, er dine krav til kvalitet ivaretatt.

Vi takserer blant annet eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, selveierleiligheter, borettslagsleiligheter, aksjeleiligheter, fritidsboliger, næringseiendommer og leiegårder.
Oppdragsgivere er privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater, banker, andre låneinstitusjoner og forsikringsselskaper.

Det utføres verditakster, lånetakster, tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter, samt leievurderinger.

Vi utfører også takstoppdrag i forbindelse med arv, skifte og oppløsning av sameie. Videre påtar vi oss kontrollmålinger av arealer, samt tilbyr opptegning av planskisse (på data) over leiligheter, noe som ofte er ønskelig i forbindelse med salg/markedsføring.

  • Verditakst
  • Skadetaksering
  • Tilstandsrapporter
  • Boligsalgsrapport
  • Leievurderinger
  • Arealoppmåling
  • Skjønn
  • Utarbeidelse av plantegninger
  • Uavhengig kontroll for prosjektering og utførelseVerditakst

Verditakst er en verdivurdering av det aktuelle objekt, med spesifisering av alle egenskaper ved objektet som kan ha avgjørende betydning for den endelige anslåtte verdi. Verdisettingen vil være basert på skjønn, samt markedssituasjonen for det aktuelle objekt. Verdien ansettes på takseringsdagen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten beskriver tilstandssvekkelser og er uavhengig av markedskonjunkturene.

Skjønn

Skjønn benyttes i de tilfelle hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter brann.

Alle rapporter spesifiseres etter de gjeldende lover, regler og standarder som er aktuelle for det respektive objekt. Utover dette har Norges Takseringsforbund sine egne instrukser, etiske regler og rutiner for det enkelte autorisasjonsområde.


Verditakst med tilstandsrapport

Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte ved salg av bolig.

Boligsalgsrapport

Bolligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjoner, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det i boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene.

Uavhengig kontroll

Vi utfører lovpålagt uavhengig kontroll både innen prosjektering og utførelse i alle klasser. Fjellhus Consult AS har sentral godkjenning for uavhengig kontroll.